Thuốc Stilnox Zolpidem 10mg giá bao nhiêu mua ở đâu?

1.400.000 1.200.000

Thuốc Stilnox Zolpidem 10mg được sử dụng để bắt đầu và duy trì giấc ngủ ở những người khó ngủ, còn được gọi là mất ngủ. Nó không được khuyến khích sử dụng trong hơn 4 tuần tại một thời điểm.

Thuốc Stilnox Zolpidem 10mg hoạt động bằng cách liên kết với các vị trí đặc biệt trong não tạo ra giấc ngủ.