Giá Thuốc Ledvir bao nhiêu mua ở đâu tác dụng phụ là gì?

Chỉ định của thuốc Ledvir (Ledipasvir 90mg và Sofosbuvir 400mg)

Thuốc Ledvir là một sự kết hợp liều cố định của ledipasvir, một chất ức chế vi rút viêm gan C (HCV) NS5A, và sofosbuvir, một chất ức chế nucleotide tương tự nucleotide NS5B polymerase, và được chỉ định điều trị virus viêm gan C mạn tính (HCV) trong:

Người lớn bị nhiễm kiểu gen 1, 4, 5 hoặc 6 không bị xơ gan hoặc xơ gan được bồi thường

Người lớn bị nhiễm kiểu gen 1 với xơ gan mất bù, kết hợp với ribavirin

Người lớn bị nhiễm kiểu gen 1 hoặc 4 là những người nhận ghép gan không xơ gan hoặc xơ gan bù, kết hợp với ribavirin

Bệnh nhân nhi từ 12 tuổi trở lên hoặc nặng ít nhất 35 kg với kiểu gen 1, 4, 5 hoặc 6 không có xơ gan hoặc xơ gan bù. (1)

Liều dùng và cách dùng thuốc Ledvir (Ledipasvir 90mg và Sofosbuvir 400mg)

Xét nghiệm Trước khi bắt đầu điều trị: Kiểm tra tất cả bệnh nhân xem bệnh nhân có nhiễm HBV bằng cách đo HBsAg và anti-HBc.

Liều khuyến cáo cho người lớn và trẻ em: Một viên (90 mg ledipasvir và 400 mg sofosbuvir) uống một lần mỗi ngày có hoặc không có thức ăn.

Đồng nhiễm HCV / HIV-1: Đối với bệnh nhân người lớn và trẻ em bị đồng nhiễm HCV / HIV-1, hãy làm theo các khuyến nghị về liều lượng trong các bảng dưới đây, tương ứng.

Nếu được sử dụng kết hợp với ribavirin, hãy làm theo các khuyến nghị cho liều ribavirin và thay đổi liều lượng.

Chế độ và thời gian điều trị cho người lớn được khuyến nghị:

Kiểu Gen 1 Viêm gan C lần đầu chưa xơ gan hoặc xơ gan còn bù

Đã từng điều trị thất bại và không xơ gan

Đã từng điều trị thất bại và có xơ gan còn bù

Thuốc Ledvir 12 tuần

 

Thuốc Ledvir 12 tuần

 

Thuốc Ledvir 24 tuần

Kiểu Gen 1 hoặc 4 Viêm gan C chưa từng điều trị, hoặc đã điều trị thất bại, mà không xơ gan hoặc xơ gan còn bù Thuốc Ledvir 12 tuần + Ribavirin
Kiểu Gen 4,5 hoặc 6 Viêm gan C chưa từng điều trị, hoặc đã điều trị thất bại, mà không xơ gan hoặc xơ gan còn bù Thuốc Ledvir 12 tuần

 

Thời gian điều trị khuyến cáo cho bệnh nhi từ 12 tuổi trở lên hoặc nặng ít nhất 35 kg

Kiểu Gen 1 Điều trị lần đầu mà không xơ gan hoặc xơ gan còn bù

Đã từng điều trị mà không có xơ gan

Đã từng điều trị và có xơ gan còn bù

Thuốc Ledvir 12 tuần

 

 

Thuốc Ledvir 12 tuần

 

Thuốc Ledvir 24 tuần

Kiểu Gen 4,5,6 Viêm gan C chưa từng điều trị, hoặc đã điều trị thất bại, mà không xơ gan hoặc xơ gan còn bù Thuốc Ledvir 12 tuần

 

Chống chỉ định của thuốc Ledvir (Ledipasvir 90mg và Sofosbuvir 400mg)

Nếu được sử dụng kết hợp với ribavirin, tất cả chống chỉ định với ribavirin cũng áp dụng cho liệu pháp phối hợp với thuốc Ledvir

Thận trọng khi sử dụng thuốc Ledvir (Ledipasvir 90mg và Sofosbuvir 400mg)

Nguy cơ gây viêm gan B bùng phát: Kiểm tra tất cả bệnh nhân bằng chứng về nhiễm HBV hiện tại hoặc trước khi bắt đầu điều trị HCV. Theo dõi bệnh nhân đồng nhiễm HCV / HBV để kích hoạt HBV và bùng phát viêm gan trong khi điều trị HCV và theo dõi sau điều trị. Bắt đầu quản lý bệnh nhân thích hợp để điều trị nhiễm HBV theo chỉ định lâm sàng.

Nhịp tim chậm với amiodarone dùng chung: nhịp tim chậm có triệu chứng nghiêm trọng có thể xảy ra ở bệnh nhân dùng amiodarone, đặc biệt ở những bệnh nhân cũng nhận thuốc chẹn beta, hoặc những người bị bệnh tim kèm theo và / hoặc bệnh gan tiến triển. Dùng đồng thời amiodarone với thuốc Ledvir không được khuyến cáo. Ở những bệnh nhân không có lựa chọn điều trị khả thi, nên theo dõi tim.

Tác dụng phụ của thuốc Ledvir(Ledipasvir 90mg và Sofosbuvir 400mg)

Các phản ứng bất lợi phổ biến nhất (tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 10%, tất cả các loại) được quan sát với điều trị với HARVONI là mệt mỏi, đau đầu và suy nhược

Tương tác của thuốc Ledvir (Ledipasvir 90mg và Sofosbuvir 400mg)

Dùng đồng thời với amiodarone có thể dẫn đến chậm nhịp tim có triệu chứng nghiêm trọng. Không nên sử dụng Thuốc Ledvir với amiodarone.

Thuốc cảm ứng P-gp (ví dụ: rifampin, wort St. John): Có thể làm thay đổi nồng độ của ledipasvir và sofosbuvir. Không nên sử dụng HARVONI với chất cảm ứng P-gp.

Thường xuyên theo dõi các giá trị tỷ lệ chuẩn hóa quốc tế (INR) được khuyến cáo ở những bệnh nhân dùng warfarin.

Tham khảo thông tin quy định đầy đủ trước khi sử dụng cho tương tác thuốc tiềm năng.

thuoc ledvir Giá Thuốc Ledvir bao nhiêu mua ở đâu tác dụng phụ là gì?

Cơ chế hoạt động của thuốc Ledvir (Ledipasvir 90mg và Sofosbuvir 400mg)

Ledipasvir là một chất ức chế protein HCV NS5A, cần thiết cho sự sao chép của virus. Lựa chọn kháng trong nghiên cứu nuôi cấy tế bào và kháng chéo cho thấy ledipasvir nhắm mục tiêu NS5A là phương thức hành động của nó.

Sofosbuvir là chất ức chế RNA polymerase phụ thuộc RNA HCV NS5B, cần thiết cho sự sao chép của virus. Sofosbuvir là một tiền chất nucleotide trải qua sự trao đổi chất nội bào để hình thành uridine triphosphate tương tự hoạt tính (GS-461203), có thể được kết hợp vào HCV RNA bởi polymerase NS5B và hoạt động như một chất kết thúc chuỗi. Trong một thử nghiệm sinh hóa, GS-461203 ức chế hoạt động polymerase của NS5B tái tổ hợp từ kiểu gen HCV 1b và 4a với giá trị IC50 3,3 và 2,7 microM, tương ứng. GS-461203 không phải là chất ức chế DNA và RNA polymerase của người cũng như chất ức chế men polymerase của ty thể.

Các nghiên cứu lâm sàng của thuốc Ledvir

Kiểu gen 1

Trong một phân tích gộp các đối tượng đã nhận được Ledipasvir 90mg và Sofosbuvir 400mg trong các thử nghiệm giai đoạn 3 (ION-3, ION-1 và ION-2), 37 đối tượng (29 với genotype 1a HCV và 8 với HCV genotype 1b) đủ điều kiện phân tích kháng thuốc do virút thất bại (35 với tái phát virus, 2 với đột phá về điều trị do không tuân thủ tài liệu). Dữ liệu phân tích trình tự nucleotide sau NS5A và NS5B sau (độ nhạy xét nghiệm 1%) có sẵn cho vi rút 37/37 và 36/37 đối tượng, tương ứng.

Trong số 29 đối tượng thất bại về virus kiểu gen 1a, 55% (16/29) đối tượng có virus với các thay thế liên quan đến kháng K5R, M28T / V, Q30R / H / K / L, L31M hoặc Y93H / N. Năm trong số 16 loại virus này cũng có các đa hình cơ bản của NS5A ở các vị trí amino acid liên quan đến kháng thuốc. Những thay thế phổ biến nhất được phát hiện là thất bại là Q30R, Y93H hoặc N và L31M.

Trong số 8 đối tượng thất bại về virus học 1 genotype, 88% (7/8) có virus với sự thay thế liên quan đến kháng thể của NS5A, L31V / M / I hoặc Y93H khi thất bại. Virus từ ba trong số 7 đối tượng này cũng có các đa hình cơ bản của NS5A ở các vị trí liên quan đến kháng thuốc. Sự thay thế phổ biến nhất được phát hiện ở thất bại là Y93H.

Khi thất bại, 38% (14/37) vi-rút của các virus thất bại có 2 hoặc nhiều thay thế NS5A ở các vị trí liên quan đến kháng thuốc.

Trong các thử nghiệm SOLAR-1 và SOLAR-2 (người ghép gan hoặc đối tượng bị bệnh gan mất bù), đã có 24 thất bại virus học với nhiễm kiểu gen 1 (20 người tái phát và 4 đối tượng ngừng điều trị trước khi đạt HCV RNA <LLOQ). Những thay thế liên quan đến kháng thuốc có liên quan đến NS5A điều trị K24R, M28T, Q30R / H / K, L31V, H58D / P và / hoặc Y93H / C được phát hiện ở 14/17 (82%) đối tượng thất bại về virus học 1a, và R30Q, L31M , và / hoặc Y93H / N đã được phát hiện trong 6/7 (86%) đối tượng thất bại virus 1b kiểu gen.

Trong các phân tích kiểu hình, các chủng phân lập sau hậu kỳ từ các đối tượng có chứa các thay thế liên quan đến kháng thuốc NS5A thất bại cho thấy độ nhạy giảm từ 20 đến> 243 lần đối với ledipasvir.

Thay thế điều trị NS5B xuất hiện L159 (n = 1) và V321 (n = 2) trước đó liên quan đến thất bại sofosbuvir đã được phát hiện trong các thử nghiệm giai đoạn 3 (ION-3, ION-1 và ION-2). Ngoài ra, thay thế NS5B điều trị khẩn cấp ở những vị trí được bảo tồn cao D61G (n = 3), A112T (n = 2), E237G (n = 2) và S473T (n = 1) được phát hiện ở tần số thấp bằng trình tự thế hệ tiếp theo đối tượng thất bại điều trị nhiễm HCV genotype 1a. Sự thay thế D61G đã được mô tả trước đây ở những đối tượng bị nhiễm HCV genotype 1a trong một thử nghiệm ghép gan trước đó. Sự thay thế E237G được phát hiện ở 3 đối tượng nhiễm HCV GT1a trong các thử nghiệm SOLAR-1 và SOLAR-2. Ý nghĩa lâm sàng của những thay thế này hiện chưa được biết. Sự thay thế kháng Sso2vir có liên quan đến sofosbuvir trong NS5B không được phát hiện trong bất kỳ sự thất bại phân lập từ thử nghiệm giai đoạn 3. Thay thế NS5B S282T, L320V / I và V321I kết hợp với thay thế NS5A L31M, Y93H và Q30L được phát hiện trong một đối tượng thất bại sau 8 tuần điều trị với Ledvir trong thử nghiệm Giai đoạn 2.

Kiểu gen 4, 5 hoặc 6

Phân tích đối chứng được thực hiện cho 6 đối tượng tái phát nhiễm HCV genotype 4 (Nghiên cứu 1119 và ION-4, N = 3), kiểu gen 5 (Nghiên cứu 1119, N = 2) hoặc kiểu gen 6 (ELECTRON-2, N = 1) và được điều trị với thuốc trong 12 tuần. Tất cả các đối tượng tái phát với dữ liệu trình tự của NS5A (5/6) đã tiền xử lý đa hình liên quan đến kháng thuốc NS5A (đơn hoặc kết hợp tại các vị trí 24, 28, 30, 31 và 58). Các thay thế kháng NS5A (Y93C hoặc L28V) xuất hiện ở hai đối tượng tái phát genotype 4 sau điều trị, cũng có tiền xử lý đa hình NS5A được giữ lại sau điều trị. Hai trong số những người tái phát với nhiễm HCV genotype 4 có tiền xử lý thay thế NS5B V321I, được giữ lại sau điều trị. Ba trong số các đối tượng tái phát (1 đối tượng cho kiểu gen 4, 5 và 6) có vi-rút với sự thay thế liên quan đến đề kháng với sofosbuvir xuất hiện S282T khi tái phát; đối tượng tái phát genotype 5 cũng có chất ức chế nucleotide nổi lên thay thế M289I.

Tham khảo thêm tại: Thuốc Ledvir điều trị viêm gan C

Thuốc Ledvir mua ở đâu?

Hà Nội: Số 45C Ngõ 143/34 Nguyễn Chính Hoàng Mai Hà Nội

Thành phồ Hồ Chí Minh: Số 182 Lê Đại Hành Phường 12 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt hàng: 0869966606/ Tư vấn: 0906297798

Thuốc Ledvir giá bao nhiêu?

Giá thuốc ledvir: 8.500.000/ hộp

Trả lời